ál-hiedelemmonda

A kategóriát C. W. von Sydow alkotta, s olyan elbeszéléseket sorolt ide, melyek hasonlítanak a → hiedelemmondákhoz, azonban nincs valódi hiedelem alapjuk, hanem valamely érthetetlenné vált szokás, előírás vagy tilalom magyarázatára, megvilágítására találták ki őket. A → szokásmagyarázó monda és a → tabumondák egy része is ál-hiedelemmonda a von Sydow-i megfogalmazás szerint. Ide sorolja pl. a kezdő és végző rítusokat magyarázó történetek egy részét, pl. az aratáskor a szántóföldön hagyott utolsó gabonacsomóhoz fűződő magyarázó történeteket; ezzel a nézetével azonban sokan vitába szálltak. – Irod. Sydow, C. W. von: Kategorien der Prosa-Volksdichtung (Selected Papers on Folklore, Copenhagen, 1948); Dömötör Tekla: Zur Frage der sogennanten Kausalfiktionen (klny, Athen, 1965).