dinnyebor

1. → dézsmabor, amelyet a szőlőheggyel rendelkező helységeknek kellett szállítani a földesúri gazdaság részére. E borszállítmányból látta el dinnyeszüret idején a kasznár az uraság dinnyeszedőit a 17–19. sz.-ban É-Mo.-on. – 2. borszolgáltatás a dinnyeföldek használata vagy bérlete fejében a földesúr részére, amit a dinnyésnek a dinnyeadón kívül kellett teljesítenie (É-Mo.-on, Alföldön a 17–19. sz.-ban). (→ még: görögdinnye, → sárgadinnye)