Dobos Ilona, S. Dobos (Nagyszőllős, 1922–)

folklorista. A bp.-i ELTE-en szerzett középiskolai tanári (1964) és doktori oklevelet (folklór, 1968). A dunaújvárosi múz. (1951–), majd a Néprajzi Múz. munkatársa (1957–). Kutatási területe a folklór, ezen belül a monda, a mese, az „igaz” történetek. Cikkei az Ethnographiában jelennek meg. – F. m. Szegény ember vízzel főz (Önéletrajzi vallomások, Bp., 1958); Egy somogyi parasztcsalád meséi (VMNGY X. Bp., 1962); Tarcal története a néphagyományban (Bp., 1971).