Domanovszky György (Bp., 1909–)

muzeológus, művészettörténész, a történettudományok kandidátusa (1952). A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán szerzett doktori oklevelet (1936). A Néprajzi Múz, ig.-ja (1940–45), majd főig.-ja (1957–59). A népművészet, a kortárs iparművészet, a kerámiatörténet terén végez kutatómunkásságot. Cikkei, tanulmányai néprajzi és művészeti szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Magyarország egyházi faépítészete (Bp., 1936); Szkítáktól a magyarokig (Bp., 1938); Magyar parasztbútor (Bp. 1942); Népi fazekasság (Bp., 1942); Balatonkörnyék népművészete (Bp., 1943); Magyar pásztorművészet (Bp., 1944); Mezőcsáti kerámia (Bp., 1953); A két faragó Kapoli (Bp., 1955); Népi bútorok (Bp., 1964); Magyar népi kerámia (Bp., 1968).