Domonkos Ottó (Orgovány, 1928–)

múzeumigazgató, néprajzkutató, muzeológus. A bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán muzeológus szakos (1952) és bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1961). A soproni múz. munkatársa (1952–), ig.-ja (1963–). A kisipar, a céhes ipar, a céhszokások, a viselettörténet kérdéseit tárgyaló cikkei az Ethn., a Népr. Ért., a Néprajzi Közl. c. szaklapokban, valamint múz.-i évkönyvekben jelennek meg.