Dömötör Tekla (Bp., 1914–)

folklórkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora (1972). Középiskolai tanári oklevelet szerzett (1936). A bp.-i ELTE bölcsészettudományi kara folklór tanszékének oktatója (1953–). A népköltészet, a népszokások, a néphit, a népi színjátszás, a színháztörténet területén végez kutatásokat. Legjelentősebb munkáiban a magyar néphit, népszokások és népi színjátszás történeti rétegeit, európai összefüggéseit vizsgálja. Publikációi magyar és külföldi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben jelennek meg. – F. m. Régi Magyar Vígjátékok (Bp., 1954); Régi Magyar Drámai Emlékek (Kardos Tiborral, I–II., 1960); Naptári ünnepeknépi színjátszás (Bp., 1964); A népi színjátszás Európában (Bp., 1966); Magyar népszokások (Bp., 1973); A népszokások költészete (Bp., 1974).