Dráva mente

a Dráva ártérszéli, ártéri településeinek láncolatát jelölő tájnév Somogy és Baranya m.-k területén. A honfoglalástól megtelepült magyarság között helyenként nagyobb szigetekben megmaradt a szláv lakosság s az Árpád-kor folyamán megmagyarosodott. A Dráva mente középkori lakossága a hódoltság idején viszonylagos természeti földrajzi védettsége ellenére is erősen megcsappant. Jelentős horvát népessége újkori betelepüléssel keletkezett. Az itteni horvátokat a környéken tótoknak nevezték. Magyarsága korábban a baranyai, DK-dunántúli népességgel tartott kapcsolatot, nyelvjárási sajátságaik is erre vallanak. A Dráva vízrendezésének befejezetlensége miatt a vízi életmód emlékei elevenebben éltek, mint más folyó mentén. Az I. világháború végéig jelentékeny kereskedelem folyt a Dráva mentén Szlavónia lakosságával.