Ecsedy Csaba (Munkács, 1942–)

néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait a bp.-i ELTE bölcsészettudományi karán végezte (néprajz–magyar szak, 1967), ahol doktori oklevelet is szerzett (1968). A Néprajzi Múz. munkatársa (1967–). Kutatási területe a tradicionális államok politikai szervezete a prekoloniális Fekete Afrikában. Cikkei, tanulmányai a szaklapokban jelennek meg.