Ecseri Lajos (Szentes, 1860–Szentes, 1938)

Bp.-en, később Lipcsében folytatta jogi tanulmányait. Szentesen telepedett le és nyitott ügyvédi irodát. Később gazdálkodott is. Korai munkáiban a szociális gondozás kérdéseivel, később kora közgazdasági-mezőgazdasági problémáival foglalkozott. Az alföldi magyar parasztság életmódját, társadalmi helyzetét tárgyaló műveit néprajzi kutatásunk nem nélkülözheti, ezekben a 19. sz. elejétől tekintette át a D-alföldi kisvárosi, falusi társadalom fejlődését. Különösen nagy figyelmet szentelt az agrárproletariátus kialakulásának. Munkássága Kiss Lajosra és Móra Ferencre is hatással volt. – F. m. Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság (Bp., 1898); Telepítési ügyünk (Bp., 1899); A szegény ember (Bp., 1909); A szegény emberről (Bp., 1912); A magyar földműves nép munkája (Szentes, 1930).