egér és az oroszlán, az

ezópusi mese, → példázat. Az oroszlán megkönyörül az egéren, az egér hálából megmenti az oroszlán életét, kirágja a hálót, mellyel az oroszlánt elfogták (AaTh, MÁT 75). Magyarul Heltai Gáspár, Péczeli József és Dugonics András gyűjteményéből ismerjük. A szájhagyományból eddig nem került feljegyzésre. Európa-szerte ismert. Legkorábbi feljegyzése Jacques de Vitry (13. sz.) példázatgyűjteményében található („Jó tett helyébe jót várj!”). – Irod. Kovács Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója (Népr. Közl., 1958. III. 3.); Tubach, F. C.: Index exemplorum (Helsinki, 1969; FFC 204.).