egyházmegye

a r. k., gör. kat., gör. keleti egyház szervezeti, igazgatási egysége, melynek élén a püspök áll. A püspökség vagy az egyházmegye területe esperességekre oszlik. Több egyházmegye területét érsekséggé vonhatják össze. Az egyházmegyei kormányzat alá tartoznak a területén működő egyházi intézmények, szervezetek, egyházközségek. Az egyházmegyék, püspökségek kialakulása a magyar államszervezet megszilárdulásának időszakában indult meg. Az egyházmegyei szervezetek közvetlenül befolyással voltak évszázadokon át a népi kultúra alakulására, keretei integráló tényezőként hatottak. – A ref. egyház szervezetében az egyházmegyék esperesi-főgondnoki vezetés alatt az egyházigazgatás középszervei, az → egyházkerületek egységei.