egyvér

elsősorban Erdélyben, a Székelyföldön használt kifejezés a vérrokonokra. „Egy vérből valók”, „vérem”, vagyis rokonom. A „véreim” ünnepélyesebb megszólítása a rokonságnak. Átvitt értelemben fajtám, nemzetemként is használják. Szűkebb értelemben testvért is neveznek így, „egy vér velem”, vagyis testvérem. (→ még: rokonság)