elemi gondolat

A. Bastian német etnológus által a néprajztudományba 1859-ben bevezetett fogalom (Elementargedanke). Olyan alapvető képzetet, gondolati formát jelöl, amely az emberiség pszichikai egységének következtében a legkülönbözőbb társadalmaknál többé-kevésbé azonos kulturális vonások létrejöttéhez vezet. Az elemi gondolat A. Bastian és követői szerint tiszta formában sehol se tűnik fel, hanem megjelenési módjait az éghajlati, földrajzi és egyéb külső körülmények befolyásolják. Ezek eredményeként, az egyes földrajzi provinciákban az elemi gondolat „népgondolat” formájában tűnik fel. Az elemi gondolat, ill. „népgondolat” fogalmát A. Bastian és mások a különböző társadalmakban létező kulturális azonosságok okának megmagyarázására használták. – Irod. Baltian, A.: Der Mensch in der Geschichte (I–III., Leipzig, 1860); Bastian, A.: Der Völkergedanke im Aufbau einer Wissenschaft vom Menschen (Berlin, 1881).