életkor szerinti tagozódás

a különböző korú emberek kapcsolatainak meghatározott rendszere, amely társadalmi osztályonként, csoportonként különböző és történeti fejlődése változó állapotaiban írható le. Az életkor szerinti tagozódás közvetlen, az adott társadalmi alakulatra jellemző típusait a → korosztályok és a nekik megfelelő társulási-szervezeti formák, a → korcsoportok jelentik, de a mindennapi élet minden fontos területét áthatja a tagozódás ténye, akár úgy, hogy zárt formákban intézményesíti, akár úgy, hogy nyitottabb gyakorlatában szokásokkal, normákkal, szabályokkal szervezi önmagát. (→ még: belenevelődés, → nemek szerinti tagozódás)