életvize

élet- és halálvize, → élet fiatalító vize, az