embervágó rét, kaszás rét (lat. falcastrum, falcatura)

területmérték, amellyel a kaszáló rétek kiterjedését megadták. Akkora rétdarab, amekkorát egy kaszás átlagosan le tud kaszálni egy nap alatt. A 19. sz-ban Zemplénben 1200 négyszögöl számított egy embervágó rétnek. Az embervágó rét kiterjedése a korábbi századokban, ill. más vidékeken ettől némileg eltérhetett. A 16–17. sz.-ban az embervágó rét megfelelője volt a kaszás, kaszányi megjelölés (pl. 150 kaszányi pázsitja volt valakinek). Analóg esete a szántóföld területértéke: → ekeföld, ekealj. (→ még: boglyapénz) – Irod. Ikvai Nándor: Szénamunka és takarmánykészítés a Zempléni-hegyvidéken (Ethn., 1962); Balassa Iván: Földművelés a Hegyközben (Bp., 1964).