Ábrahám áldozata

az → emberábrázolásos népi hímzések egyik témája. Az ótestámentumi bibliai téma az egyházi művészetben az ókeresztény kortól gyakori jelenet. Mo.-on a 16. sz.-tól a rececsipkelepedőszéleken is kedveltté vált. Ezek nyomán keletkeztek a 18–19. sz.-i népi változatok, s mivel az eredeti értelemmel nem törődve az Ábrahám áldozata jelenetet pusztán díszítő céllal alkalmazták, a minta a felismerhetetlenségig átalakult. A székely szálánvarrottpárnavégeken csökken vagy megszaporodik a szereplők száma, fejükből virág nő ki, Ábrahám kése elmarad, vagy állatalakok jelennek meg a pengéjén. – Irod. Szendrei János: Anabaptista eredetű régi alakos hímzések (Művészi Ipar, 1890); Praŀák, V.: Sbornik archeologického a národopisného odboru... Muzea v Bratislave (1924–31); Viski Károly: Népművészeti alkotásaink történetéhez (Népr. Ert., 1926); Fél Edit–Hofer Tamás: Parasztok, pásztorok, betyárok (Bp., 1966).

Ábrahám áldozata, szálánvarrott párnavég (v. Csík m., 19. sz. első fele). Bp. Néprajzi Múzeum

Ábrahám áldozata, szálánvarrott párnavég (v. Csík m., 19. sz. első fele). Bp. Néprajzi Múzeum