epikus proverbium

összefoglaló megjelölése azoknak a → proverbiumoknak, amelyek a legközvetlenebbül utalnak a mögötte álló epikus történetre (→ még: wellerizmus). Legpregnánsabb képviselői kérdés-felelet formájúak: „Mit is mondott a kabai asszony? Igyunk egyet komámasszony!”; „Az oláh szőre kopott kecskét vitt a vásárba: beül a szőre nyáron, mint a bundának!”. Ide sorolhatók még azok az átmeneti formák, amelyek nem csupán egy mondatból állnak, hanem egy rövid kis történetbe ágyazva mondják el az epikus proverbiumot, mely legtöbbször nem hagyható el. Az epikus proverbiumok használata némiképp szűkebb, mint a közmondásé vagy a szólásé, mivel általában egy rövid történet elmondását is jelenti, jobbára csak társas összejöveteleken hangzik el. Gyakran vidám hangulatú, humoros hangvételű. Ismerete nem kötődik társadalmi réteghez, korhoz. Népköltési gyűjteményekben és szólásgyűjteményekben található szép számmal. Igen szoros a kapcsolata az → anekdotával, → tréfával, → viccel. – Irod. O. Nagy Gábor: Mi a szólás? (Magy. Nyelv, 1954); Taylor, Archer: The Proverb, and an index to the Proverb (Hatboro–Copenhagen, 1962); O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Bp., 1966).