Erdélyi Zsuzsanna (Komárom, 1921–)

folklórkutató. A bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán tanári (1944) és bölcsészdoktori (1945) oklevelet szerzett. A Művelődésügyi Min. népzenei kutatócsoportjának („Lajtha-csoport”) (1951–), a Néprajzi Múz. Népzenei Osztályának (1963–71), majd az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának (1971–) munkatársa. Szövegfolklórral, archaikus apokrif népi imádságokkal foglalkozik, a népköltészet szimbolikáját vizsgálja. Cikkei, tanulmányai az Ethnographia, az Irodalomtörténeti Közlemények, az Új Irás c. folyóiratokban jelennek meg. – F. m. Sopron megyei virrasztóénekek (társszerzőkkel Bp., 1956); Hegyet hágék, lőtőt lépék (Kaposvár, 1974; 2. bőv. kiad. Bp., 1976).