Erdélyi Múzeum

1. tudományos folyóirat. Döbrentei Gábor indította Kolozsvárott 1814-ben Kazinczy Ferenc támogatásával. A → Tudományos Gyűjteményhez hasonlóan tudományos cikkeket és tanulmányokat, valamint szépirodalmat egyaránt közölt. 1818-ban szűnt meg. – 2. az → Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos folyóirata. 1874–1917 és 1930–1947 között jelent meg. Enciklopédikus jellegű volt, elsősorban azonban irodalomtörténeti, történettudományi és nyelvészeti cikkeket közölt. Az 1930-as évektől az új folyamban egyre inkább a társadalomtudományok felé tolódott el szerkesztőinek figyelme. Ekkortól közölt néprajzi cikkeket is nagyobb számmal. A néprajz szempontjából fontosak az Erdélyi Múzeumban megjelent helytörténeti, művészettörténeti, építészettörténeti tanulmányok is. – Irod. György Lajos: Az Erdélyi Múzeum története (Kolozsvár, 1939); Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója (Összeállította Valentiny Antal és Entz Géza, Kolozsvár, 1942).