Erdélyi Múzeum-Egyesület

Kolozsvárott 1859-ben alakult, legrégibb erdélyi magyar tudományos egyesület. Mikó Imre alapította. Tudományos szakosztályai (bölcsészeti, nyelvi, történettudományi, természettudományi, orvostudományi, jog- és államtudományi) az erdélyi tudományos és irodalmi élet fellendítésén dolgoztak. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadásokat, vándorgyűléseket és kiállításokat rendezett. Többek közt kiadta az → Erdélyi Múzeum c. enciklopédikus jellegű tudományos folyóiratot, melyben sok néprajzi tárgyú cikk és tanulmány is megjelent. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tartotta fenn az Erdélyi Nemzeti Múzeum c. muzeális gyűjteményt, melynek gazdag néprajzi tára is volt. Ez az anyag a másik nagyobb kolozsvári néprajzi gyűjteménnyel, az Erdélyi Kárpát-Egyesület néprajzi osztályának tárgyaival ma a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeumban (Muzeul Etnografic al Transilvaniei) található. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1949-ben szűnt meg. – Irod. Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltja és jelenje. (H. n., 1909); Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934 (Szerk. György Lajos, Kolozsvár, 1937); Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai (Kolozsvár, 1942).