Erdély Népei

az Erdélyi Kárpát-Egyesület Néprajzi Bizottságának és Osztályának folyóirata. Az Erdély c. lap mellékleteként jelent meg 1898–1902 között Herrmann Antal szerkesztésében. Elsősorban rövid cikkeket és adatközléseket jelentetett meg, továbbá néhány tanulmányt, folyóiratszemlét és néprajzi híreket. Túlnyomóan erdélyi nem magyar (román, német, cigány, örmény stb.) néprajzi anyagot közölt.

Erdély Népei (az

Erdély Népei (az Erdély c. lap melléklete)