ernyő, gyékény

gyékényből szőtt ponyva, amelyet → szekerek és → kocsik fedésére használnak, pl. az ekhós kocsinál (→ ekhós szekér) vagy a meszesszekereknél stb. Ismert elnevezései: ekhó-sátor, kort, kóber. Vannak négy lábon álló ekhók és olyanok, amelyek ívszerűen meghajlított kávákra kifeszített ernyők. A félköríves ernyőt Erdélyben és Moldvában használják, ahol kóber, ill. kort a neve. – Irod. Balogh István: A lófogatok Debrecenben a XVIII–XIX. sz.-ban (Ethn., 1965).