eseménymagyarázó monda

A → monda mint epikus műfaj szükségszerűen eseményeket beszél el; az események magyarázatát akkor keresi különleges erők, természetfölötti hatalmak, rendkívüli képességű hősök közbeavatkozásában, ha az előzmények és következmények között áthidalhatatlannak látszó ellentétet tapasztal. Ilyenkor éppen az ismeretlen, az érthetetlen mozzanatot emeli ki, amelyet egyéb magyarázat híján szükségszerűen mitikus lényekkel, varázslókkal, nagy erejű vagy igen bátor emberekkel, vagy romantikus indulatokkal: szerelemmel, gyűlölettel hoz kapcsolatba, ilyenek közbeavatkozására vezet vissza. – Irod. Sydow, C. W. von: Kategorien der Prosa-Volksdichtung (Selected papers on folklore, Copenhagen, 1948); Ferenczi Imre: Történelem, szájhagyomány, mondahagyomány (Ethn., 1966).