esti ének

esténként énekelt, a tevékenyen eltöltött napra visszatekintő és az élet elmúlására emlékeztető, gyakorta vallásos tartalmú ének (→ hajnalének). Egyes vidékeken (Mezőség) az esti harangszókor otthon éneklik, a Dunántúlon vacsora előtti ájtatosság része. Számos esti ének → virrasztóénekként maradt fenn.

Íme elmegy a fényes nap
Fölkel-e még nekem holnap
Számadásom nem egész
Nem vagyok még útra kész.
Hová leszek, ha meghalok,
Ha bűneimmel sírba szállok
Mi lesz velem, ha a halál
Halálos vétekben talál.

Irod. Sismarev, V.: Lirika i pozdnyevo czrednyevekovja (Ocserki po isztorii poezii Francii i Provancza, Párizs, 1911).