esztrengahajtó

a tiszántúli legelőkön a fejős juhász segítsége, kisbojtárja. Rendszerint saját gyermeke vagy némi fizetés ellenében fogadott iskolahagyott fiú, aki nappal a kunyhó körül tartott állatokat látta el, az esti és reggeli fejésnél a juhokat a juhász keze alá terelte. A fejés befejezése után a külön járó kos- és ürünyájat őrizte. (→ még: esztrenga).