ételhordó, baket

zománcozott edény leves és főzelék szállítására. A → kasornya és az ételhordó cserépedények kiszorulásával párhuzamosan terjedt el csaknem az egész magyar nyelvterületen a 19. sz. második felétől kezdődően. Gyári termék, több méretben készül (1–6 literes), fedővel, lehajtható fogóval, de egyetlen edénnyel. A második fogást tányérban, tálban viszik karkosárba rakva. Asszonyok, lányok hordanak így főtt ételt a határban dolgozó parasztok, pásztorok, erdei munkások számára. A baket elnevezés Abaúj, Torna, Zemplén, É-Borsod magyarságánál ismeretes. Zemplénben szórványosan a diner, dinerka szó is használatos az edény neveként. Ezt az angol eredetű szót az „amerikások”, az Amerikát járt szegényparasztok honosították meg. Az ételhordó elnevezései igen változatosak, némely vidéken falvanként eltérő szavakat találunk. É-Hevesben a medence, Ny-Borsodban a kasztrol, a kutyli, Gömörben a kanna, Kassa vidékén a skutella szó ismeretes baket jelentésben.. Újabban nyelvi egységesedés figyelhető meg, terjed az ételhordó megnevezés. A baket K-Szlovákia, a Szepesség szlovák parasztsága körében dinerka néven használatos. – Irod. Gunda Béla: Lúdový transport v Žakarovciach (Slovenský Národopis, III. 1955); Gunda Béla: Néprajzi gyűjtőúton (Debrecen, 1956).

Ételhordó

Ételhordó

Ételhordó (Tiszafüred)

Ételhordó (Tiszafüred)