etető, zabló

a → fogatolt jószág etetésére szolgáló berendezés. Egyéb elnevezése: kerekkosár, nyári jászol. A → kocsisok a zabot → abrakos tarisznyából etetik, a szénát a → fuvarosok a ló fejére húzott zsákból, esetleg kerekkosárból; a kifogott állatokat pedig ún. nyári jászolhoz kötik, de etetik kerokkosárból vagy egyenesen a → szekérderékból.