etetőrács

formáját tekintve létrára emlékeztető, de annál sűrűbben fokokkal ellátott szálastakarmány-etető: 1. lovaknak a jászol fölé elfektetve, falhoz hegyes szögben felerősítve; 2. juhoknak alacsonyabb, kisebb méretű, sűrűbb fokbeosztású és X alakú lábakon nyugvó etetője. – Irod. Földes László: A Ditróból Budajenőre települt székelyek állattartása eljövetelükig (Népr. Közl., 1956).