etnobiológia

az embercsoportok biológiai alkata és kulturális teljesítményei közötti összefüggések vizsgálata. Az etnobiológiai doktrinát, amely szerint a kulturális megnyilvánulásokat benső, biológiai és a rasszban gyökerező tényezők határozzák meg, Walter Scheidt dolgozta ki. Nézetei alapot szolgáltattak a rasszista ideológiához. Szélsőséges felfogását az antropológusok és néprajzkutatók széles köre támadta és vetette el, bizonyítva, hogy a kulturális teljesítmények különbsége az egyes népek eltérő társadalmi és kulturális fejlődése különbségének a következménye. – Irod. Scheidt, Walter: Lebensgesetze der Kultur (Berlin, 1929); Firth, Raymond: Human Types (New York, 1958); Unesco Statement on Race and Racial Prejudice (Current Anthropology, 1968).