Etnológiai Adattár

a → Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára, a magyar néprajztudomány központi archívuma. 1938–39-ben K. Kovács László és Gunda Béla svéd, finn és észt minták alapján szervezték meg. Feladata a múzeum munkatársainak és az önkéntes gyűjtőknek nem tárgyi gyűjtéseit összegyűjteni, megőrizni és a tudományos kutatás számára alkalmas állapotba hozni. Az Etnológiai Adattár az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom elvi és szervezeti irányítását is végzi 1952 óta. A magyar néprajz jeles kutatóinak hagyatékát is őrzi (pl. Jankó Jánosét, Sebestyén Gyuláét, Bátky Zsigmondét stb.). Legjelentősebb gyűjteménye a kézirattár (kb. 900 000 lap). További gyűjteményei: fényképtár (kb. 240 000 negatív), rajz- és festménytár (kb. 15 000 lap), térkép- és statisztikai gyűjtemény (kb. 6500 db), filmtár (kb. 40 000 m film), diapozitív-tár (kb. 6000 db; az adatok az 1970. év végére vonatkoznak), végül az etnológiai dokumentumgyűjtemény, a sámánhit-archívum és a történeti archívum (14–17. sz.-i néprajzi vonatkozású levéltári adatok gyűjteménye). Az Etnológiai Adattár gyűjteményeinek használatát tárgy-, földrajzi és szerzői mutatók segítik. Az Etnológiai Adattár kiadványai: az → Adattári Értesítő, mely az önkéntes gyűjtőmozgalom szervezeti irányítását végzi, az Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez és a Magyar Népmesekatalógus füzetei.