babona

nyelvemlékeink tanúsága szerint a bálványimádás, bűbáj, eretnekség, varázs szavakkal rokonértelmű: a → hiedelem lekicsinylő kifejezése, ezért általában tudományos munkákban nem használják. – Irod. Varga János: A babonák könyve (Arad, 1877); Harkányi Ede: Babonák ellen (Bp., 1907).