bábtáncoltató betlehemezés

a → bábjáték paraszti formája Mo.-on. A századforduló körül három fő táji típusa volt ismeretes: a Balaton környéki, a Felső-Tisza vidéki és az Esztergom környéki bábtáncoltató betlehemezés; szórványosan más helyeken is előfordult. – A bábtáncoltató betlehemezés színpada templom vagy jászol alakú, a primitív bábokat a bábtáncoltató betlehem alsó részén vágott járatban alulról mozgatják. Szereplői közt megtaláljuk az angyalt, ördögöt, Heródest, kéményseprőt, a halált, a pásztorokat, egy női figurát (neve néha Jutka Marinka) és egy adományokat gyűjtő bábot (dékán, Kismiklós). A bábok mozgását a színpadforma határozza meg: forognak, verekednek, a halál leüti Heródes fejét; néha szövegmondás is kíséri mozgásukat. A bábtáncoltató betlehemezés többnyire élő szereplőkkel előadott → betlehemezéssel együtt kerül előadásra. – A magyar bábtáncoltató betlehemezés történeti múltja még nincs felderítve. Sebestyén Gyula középkori eredetűnek tartotta a magyar bábtáncoltató betlehemezést, és úgy vélte, hogy az élő szereplőkkel előadott betlehemes játék is a bábtáncoltató betlehemezésből indul ki; ez azonban nem bizonyítható. – Bábokkal előadott karácsonyi játékot a szomszédos és más európai népek is ismernek, ezek részben laikus játékok, részben vándor hivatásos társulatok előadásában kerültek színpadra. (Érdekes megemlíteni, hogy a vallonoknál is „betlehemes játéknak” nevezték a bábokkal előadott karácsonyi játékot.) Német nyelvterületen rokona a Herodeskasten, a lengyeleknél a szopka, az ukránoknál; fehéroroszoknál a vertep. Az ukrán bábszínpadon a cselekmény két szinten játszódik: a felső részben vallásos tárgyú jelenetek kerülnek előadásra, az alsó szinten pedig „világi” jelenetek. – Irod. Sebestyén Gyula: Bábtáncoltató betlehemeseink szerepe a magyar mysteriumok történetében (Ethn., 1906); N. Bartha Károly: A szatmárcsekei bábtáncoltató betlehem (Ethn., 1933); Petánovits Katalin: A vörsi bábtáncoltató betlehem (Veszprém m.-i Múz. szervezet Évkve, 1966); Dömötör Tekla: A népi színjátszás Európában (Bp., 1966).

Bábtáncoltató betlehem alakjai: harangozó, juhász, öregjuhász, ördög, első kisasszony, második kisasszony, halál, Heródes (Tiszacsécse, v. Szatmár m.)

Bábtáncoltató betlehem alakjai: harangozó, juhász, öregjuhász, ördög, első kisasszony, második kisasszony, halál, Heródes (Tiszacsécse, v. Szatmár m.)

Bábtáncoltató betlehem fából és papírból (Esztergom)

Bábtáncoltató betlehem fából és papírból (Esztergom)

Bábtáncoltató betlehemesek (Vörs, Somogy megye)

Bábtáncoltató betlehemesek (Vörs, Somogy megye)