Bagonyai ráolvasások

1488-ból (Bagonya, Zala m.) származó becses nyelvemlékünk; a báró Nyáry család levéltárában találták 1871-ben. Mindhárom → ráolvasás a 20. sz.-i magyar parasztság körében is ismert típusok archaikus vonásokat őrző változata: 1. Lófekélyt gyógyító epikus szöveg (Jézus Szent István protomártírral Jordán-vizet hozat a beteg ló gyógyítására); – 2. „Menyelést” (ficamot) gyógyító epikus szöveg (Jézus megsántult szamarát Szűz Mária gyógyítja); – 3. Szemölcsöt gyógyító szöveg, amely a fenyőfát fenyegeti kivágással, ha a beteg nem gyógyulna meg. A szövegek bizonyos stilisztikai eszközeikben Bornemisza bájoló imádságaival rokonok. – Irod. Jakubovich Emil: Adalékok nyelvemlékeink sorozatához (Magy. Nyelv, 1920).