Bágyi János (Bözöd, 1876–Bözöd, 1953)

mesemondó és énekes, írástudatlan pásztor. Jellegzetes stílusát Bözödi György író, aki 110 meséjét rögzítette, írói eszközökkel törekedett visszaadni. Dalait Kodály Zoltán jegyezte le, ill. hanglemezre vette. Repertoárja jórészt tündérmesékből és tréfás mesékből áll. Bár írástudatlan volt, Benedek Elek számos meséjét ismerte és mesélte tovább („A varjúkirály” „Szép Miklós”, „Az óriás fogadott fia” stb.). Bágyi János repertoárja is igazolja E. V. Pomeranceva megállapítását, mely szerint a 20. sz.-ban alig képzelhető olyan paraszti mesemondó, legyen az írástudó vagy írástudatlan faluvégi szegény ember, akire nyomtatásban megjelent mesék közvetve vagy közvetlenül ne hatottak volna. – Irod. Bözödi György: A tréfás farkas (Bp., 1942); Bözödi György: Az eszös gyermök. Bágyi János meséi (Gy. Szabó Béla és F. Ferenczi Júlia rajzaival, Bukarest, 1958); Pomeranceva, E. V.: I. F. Kovalev, ein belesener russischer Märchenerzähler (DJf Vk, 1965).