Bakó Ferenc (Nagyvárad, 1917–)

etnográfus, a Heves megyei Múzeumi Szervezet igazgatója, a történelemtudományok kandidátusa (1974). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1943). Kutató a Néprajzi Múz.-ban (1941–42 és 1949), múzemig. Sárospatakon (1950–), Egerben (1952–). A település, az építkezés, a népi iparok, a népszokás és népi kultúra etnikus jellemzőinek kérdéseivel foglalkozik, e témakörükből származó írásai a szakfolyóiratokban, a Heves megye műemléki topográfiája köteteiben, valamint az általa szerk. Az Egri Múzeum Évkönyvében jelennek meg.