Bakonyalja

a → Bakony É-i, ÉNy-i előtere. Dombos erdőkben viszonylag gazdagabb vidék, amely átmenetet alkot a → Kisalföld déli peremterülete felé. Vásárosközpontja Pápa. A honfoglaló magyarság a földrajzi nevek tanúsága szerint jelentékeny szláv szigeteket talált a Bakonyalján. Ezek az Árpád-kor folyamán felszívódtak. A török hódoltság alatt erősebben elpusztult lakossága magyar, szlovák, német települőkkel egészült ki a 18. sz. folyamán. A terület 15. sz. végi lakossága hamarosan prot.-sá vált. Az ellenreformáció időszakában mind a ref., mind az ev. gyülekezetek közül több kénytelen volt e vidékről elköltözni. Ny-i előterében sajátos arculatú kistáj a Somló környéke Somlóvásárhely központtal. Történeti borvidékeink között előkelő helyet foglal el.

Bakonyalja: utcakép Bakonygyirótról (Veszprém m.)

Bakonyalja: utcakép Bakonygyirótról (Veszprém m.)