Bakos József (Vily-puszta, 1912–)

tanszékvezető főiskolai tanár az egri Tanárképző Főiskolán, a nyelvtudományok kandidátusa (1964). Tanulmányait a debreceni tudományegy.-en végezte. Középiskolai tanár és tanulmányi felügyelő (1936–51), főiskolai tanár (1952–). Kutatási területe: comeniológia, szakszókincsvizsgálat, folklór; néprajzi-népnyelvi bibliográfiával is foglalkozik. – F. m. Bodrogköz–Hegyalja és Hegyköz néprajzi irodalma (Sárospatak, 1947); A pataki múlt hétköznapjai (Adalékok Sárospatak gazdaság- és folklórtörténetéhez, Sárospatak, 1950); Mátyusföldi gyermekjátékok (Bp., 1953); Az egri régi szőlőművelés szókincse (Folklórtörténeti, néprajzi vonatkozásokkal, Eger 1969).