Balassa M. Iván, Márton (Debrecen, 1943–)

néprajzkutató. A Néprajzi Múz., majd a Szabadtéri Néprajzi Múz. munkatársa. Tanári és muzeológusi oklevelet (1967) és bölcsészdoktorátust (1968) a bp.-i tudományegy.-en szerzett. Kutatási területe a népi méhészkedés és építkezés. Tanulmányai szakfolyóiratokban jelentek meg.