Balaton-felvidék

a Balaton É-i partján emelkedő, a → Bakony déli előterét képező hegy- és dombvidék irodalmi eredetű neve. A honfoglalás óta sűrűn megtelepült magyar lakosságú táj jelentős, jó részben paraszti birtoklású történeti borvidékkel. A török hódoltság alatt megfogyatkozott népességét elsősorban magyar és kisebb részben német telepesek egészítették ki, az utóbbiak egy része a Bakony területéről másodlagosan települt át a 18. sz. második felében. A Balaton-felvidéken jelentős számú kisnemesi eredetű paraszti lakosság él, amelyet fejlett, polgárosult népi kultúra jellemez. A Balaton-felvidék déli felét változó kiterjedésben a → Balaton-mellék részeként tárgyalják némely szakirodalmi források.

Balaton-felvidék: falukép a múlt században épült lakóházakkal (Sóly)

Balaton-felvidék: falukép a múlt században épült lakóházakkal (Sóly)

Balaton-felvidéki ház (Kővágóörs)

Balaton-felvidéki ház (Kővágóörs)