Báldy Flóra, Bellosics (Baja, 1901–)

ny. iskolaigazgató, néprajzkutató. Kutatási területe a D-mo.-i magyar és délszláv díszítőművészet, különös tekintettel Bácskára és Baranyára. Cikkei és tanulmányai hazai tudományos folyóiratokban és évkönyvekben jelennek meg. – F. m. Népi takácsok Nagybaracska és környékén (Baja, 1968).