Balla (Marci) János (Magyardécse, 1899–)

mesemondó kiváló nyelvkészséggel, költői és előadói képességekkel. 25 meséjével, melyet unokaöccse, Balla Tamás gimn.-i tanuló jegyzett le, megnyerték a Pionir c. romániai magyar gyermeklap 1967-ben kiírt népmesegyűjtő pályázatát. Balla (Marci) János az ún. motorikus mesemondók közé tartozik, aki meséit minden szereplő helyett eljátssza, hangszínnel, hangerővel, mozdulatokkal, mimikával megjeleníti. Meséit erősen lokalizálja: a cselekmény Magyardécsén és környékén játszódik, vagy innen indul ki és a mesevilágban folytatódik és fejeződik be. – Irod. Fehér Virág és Fehér Virágszál. Magyardécsei népmesék (Mesélte Balla János, gyűjtötte Balla Tamás, szerk. és az utószót írta Faragó József, Bukarest, 1970).