Balogh Ilona (Bp., 1912–Bp. 1947)

etnográfus, művészettörténész. A bp.-i tudományegy.-en szerzett diplomát (1935). Néprajzi, régészeti, művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1935-ben Györffy Istvánnál tett doktori szigorlatot. 1945-től a Szépművészeti Múz. munkatársaként dolgozott. A néprajz és művészettörténet összefüggő kérdéseinek avatott kutatója volt. Recens vizsgálatait kiterjedt levéltári kutatásokkal egészítette ki. Munkálkodása módszertani szempontból is iránymutató. – F. m. Magyar fatornyok (Bp., 1935); Les edifices de bois dans l’architecture religieuse hongroise (Bp., 1940); Az erdélyi fatemplomok kutatásának mai állása (Magyarok és románok, II., Bp., 1944).