Balogh István (Debrecen, 1912–)

történész, etnográfus, a történelemtudományok kandidátusa (1966). A debreceni tudományegy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1935). Múz.-i tisztviselő (1934–), főispán (1945–), a Debreceni Déri Múz. munkatársa, majd ig.-ja (1948–58), a Szabolcs-Szatmár megyei levéltár igazgatója (1958–75). Gazdaságtörténettel, parasztságtörténettel és néprajzzal foglalkozik: paraszti gazdálkodás, állattartás, település (tanyarendszer), paraszti művelődés, a Hajdúság és Debrecen népi kultúrája. Cikkei jelennek meg a szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben. – F. m. Debrecen, hadiszolgáltatásai (Debrecen, 1935); Cívisek társadalma (Debrecen, 1947); Debrecen, (Bp., 1958); Hajdúság (Bp., 1968); A cívisek világa (Bp., 1973); A magyar parasztság művelődése a két világháború között (Bp., 1974).