Balogh Jolán (Bp., 1900–)

művészettörténész, a művészettörténeti tudományok doktora (1955). A bp-i tudományegy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1923). A bp.-i Szépművészeti Múz. munkatársa (1924–); uo. a Régi Szoborosztály vezetője (1935–67). A 15–17. sz.-i magyar művészettel, az olasz szobrászattal foglalkozik. Cikkei jelentek meg az Ethnographia, a Néprajzi Értesítő, az Archaeologiai Értesítő, a Művészettörténeti Értesítő c. szaklapokban. – Néprajzi vonatkozású f. m. Az erdélyi renaissance (Kolozsvár, 1943); A művészet Mátyás király udvarában (I–II., Bp., 1966); A népművészet és a történeti stílusok (Bp., 1967).