Bán Aladár (Várpalota, 1871–Bp., 1960)

folklorista költő, műfordító, irodalomtörténész. A finnugor népek kulturális és tudományos kapcsolatai terén fejtette ki tevékenységét. Néprajzi munkássága három csomópont köré csoportosul: a samanizmus jelenségeit Jankó János halála óta – önálló tudományszakként vizsgálta. Nemcsak a samanizmus fogalmát és jelenségeit vázolta igen korszerűen, hanem a finnugorság pogány hitvilágának képét is kiegészítette azzal, hogy Krohn befejezetlen művét lefordította. Munkásságának másik csomópontját az uráli énekköltészet, harmadik csoportját az észt népi eposz, a Kalevipoeg fordítása alkotja. Finn és észt tanulmányútjai során tárgyi anyagot is gyűjtött a Néprajzi Múz. számára. Sebestyén Gyulával szervezte a Folklore Fellows néphagyománygyűjtő mozgalmat. – F. m. Krohn, Gyula. A finnugor népek pogány istentisztelete (fordítás és kiegészítés, Bp., 1908); Kalevipoeg (Bp. 1960). – Irod. Korompay Bertalan: B. A. (Ethn., 1961); B. A. emlékezete (Várpalota, 1974).