bánatbér

az az érték, amelyet a mezőgazdasági bérmunkás részére a munkáltató gazda volt köteles adni abban az esetben, ha a munkaszerződéstől bármilyen oknál fogva 3 napon túl elállt. Összege tisztán pénzbeli megállapodás esetén a helyi szokástól függő napibér, ellátással egybekötött szerződés esetén pedig egyhavi bér volt. – Irod. Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkás jogviszonyai Magyarországon a 16. századtól 1848-ig (Bp., 1967).