Bandinus-kódex

Bandinus Márk marcianopoliszi érsek jelentése 1646. évi moldvai egyházmegyei látogatásáról. A Bandinus-kódex a legrégibb terjedelmes és hiteles írásbeli emlék az e területen élő magyarságról. Számos értékes magyar és román vonatkozású néprajzi leírást és adatot tartalmaz. Függelékben közli a moldvai katolikusok említett évbeli névsorát. A Bandinus-kódexet a reformkor óta használja a kutatás, több másolatban maradt fenn. – Irod. Urechia, V. A.: Analele Ac. Rom (Seria II. Tom. XVI. 1893–94); Domokos Pál Péter: Moldvai magyarság (Csíkszereda, 1931, Kolozsvár, 1941); Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646– 47. évi összeírása (Kolozsvár, 1944).