Banner János (Székudvar, 1888–Bp., 1972)

archeológus, a bp.-i ELTE tanára (1946–67), nyugalomba vonulásáig, a történelemtudományok doktora (1957). Középiskolai tanári oklevelet szerzett 1911-ben Kolozsvárott. 1910–24 között középiskolai tanár, majd bekapcsolódott a múzeumi munkába. A Múzeumok Könyvtárak Országos Központja által rendezett 1914. évi néprajzi tanfolyamon készült fel néprajzi kutatásaira. 1913-tól a jászberényi Jász Múz. vezetője, néprajzi gyűjteményének megteremtője. 1924-től a szegedi tudományegy. Régészeti Intézetének különböző beosztású munkatársa. Mint őskorkutató rendszeresen felhasználta publikációiban a recens néprajzi analógiákat, egyben rámutatott számos élő néprajzi jelenség őskori kapcsolataira. Tudományos működése korai szakaszában intenzív, eredményes néprajzi kutatásokat végzett. Az építkezés, közlekedés, viselet, pásztorélet, halászat, népi mesterségek, szokásvilág témaköreit ölelik fel közlései. Néprajzi vonatkozású levéltári kutatásokat, az utóbbi években fontos tudománytörténeti anyagot közölt. – F. m. A békési magyarság népi építkezése (Népr. Ért., 1911); A szegedi halászbárka (Dolgozatok, 1925); Halászat a Fekete-Körös torkolatánál (Dolgozatok, 1926); Békési pásztorok élete a XVIII. században. (Népünk és Nyelvünk, 1929); Adatok a XVIII. századbeli falusi élethez (Dolgozatok, 1930). – Irod. Konozsay Margit: Bibliographie der wissenachaftlichen Arbeiten von J. Banner (Acta Archaeologiae Hungarica, 1959).