bányabíró, bányamester

1. a bányabíróság vezetője vagy tagja. A bányavárosokban a 16. sz. közepéig a bányaigazgatás teendőit kezdetben a bányamester, majd a bányabíróság látta el választás vagy a kamaraispán kijelölése alapján. Hatásköre a kutatási és művelési jogosítványok kiadására, a bányák üzemben tartásának ellenőrzésére, a bányászok egymás közti polgári peres ügyei, a büntetőügyek elbírálására, a munkaügyi viták eldöntésére stb. terjedt ki. Ezután a bányabíróság teljesen a Kamara hatósága alá került, majd önálló különbíróságként működött. – 2. Erdélyben a bányahatóság funkcióját ellátó bányabíróság vezetője, akit a 18. sz. elejétől a királyi bányafelügyelő nevezett ki.